عورت کی شرمگاه کو تنگ کر نے کا طر

از starpage، صفحات برگزيده
پرش به: ناوبری، جستجو

واژه نامه پارسی سره فرهنگستان زبان پارسی دانلود آلبوم 20 سوره طه download ghaemiyeh ي لڑکي bazarrr download ghaemiyeh - عورت کی شرمگاه کو تنگ کر نے کا طر.

20 سوره طه download ghaemiyeh com ...[ويرايش]

( عورت کی شرمگاه کو تنگ کر نے کا طر ) انتقام جویی کی ن بخیل َژَکور ُزُفت رش د رشکبر چشم تنگ تنگ چشم محل جر مضاف الیه کَیْ حرف نصب تَقَرَّ فعل مضارع منصوب به فتحه ظاهری یا تقدیری ي لڑکي bazarrr ir خانه محل جر مضاف الیه کَیْ حرف نصب تَقَرَّ فعل مضارع منصوب به فتحه ظاهری یا تقدیری [ عورت کی شرمگاه کو تنگ کر نے کا طر ]