فاصله-کاشمر-از-مشهد

از starpage، صفحات برگزيده
پرش به: ناوبری، جستجو

مسافت مسیر جاده ای کاشمر به مشهد بهراه

مسافت مسیر جاده ای کاشمر به مشهد بهراه

مسافت مسیر جاده ای کاشمر به مشهد بهراه - فاصله-کاشمر-از-مشهد.

...[ويرايش]

( فاصله-کاشمر-از-مشهد ) فاصله کاشمر در استان خراسان رضوی تا مشهد در استان خراسان رضوی حدود 248 کیلومتر است که [ فاصله-کاشمر-از-مشهد ]